Vytisknout

V rámci mezipředmětových vztahů jsme si mohli v hodině výtvarné výchovy vyzkoušet výrobu krystalů. O krystalizaci se učíme v rámci předmětu chemie a tato fázová přeměna nás zaujala natolik, že jsme si chtěli zkusit vyrobit krystal i při výtvarné výchově. Krystalizace je druh fázové přeměny, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalické mřížky. Nejznámější jsou kapalné krystaly, které jsme se pokusili vyrobit. Důležité bylo mít na všechno dostatek času a vytvoření krystalických zárodků se stalo skutečností. Krystalizace je důležitým postupem pro mnoho technických odvětví. Při tomto pokusu byly krystalické materiály dodány v podobě prášku, který se smíchal s vodou a po smíchání vznikla kašovitá hmota, jak můžete vidět v zelených silikonových miskách na přiložených fotografiích. Při pokusu jsme samozřejmě používali gumové rukavice a dávali pod dohledem paní učitelky pozor při zacházení s připraveným materiálem. Krystalizaci jsme si užili a těšíme se na další netradiční aktivity při hodinách výtvarné výchovy. 
Žáci 8.třídy a Mgr. Ivana Běloubková
Foto zde