Vytisknout

Od 24. 5. se umožňuje osobní přítomnost všech žáků školy bez rotace. Podmínkou vstupu do školy je antigenní testování žáků formou samotestování a minimálně chirurgická rouška.
Nadále je zakázán zpěv. Sportovní činnosti při vzdělávání se mohou konat venku, případně v tělocvičně, nelze však použít šatny.
Vyučování bude probíhat podle standardního rozvrhu na Škole on-line.
Standardně bude probíhat i výuka cizích jazyků, homogenita tříd a skupin není povinná.
V případě jakýchkoliv změn v přijímaných opatřeních Vás budeme neprodleně informovat na webových stránkách a na Škole on-line.
Vedení školy