Vytisknout
V rámci hodin Výchovy ke zdraví, Výtvarné výchovy a Pracovních činností se všichni žáci 2. stupně naší školy zapojili do projektu Zdravý životní styl.  Zdraví - pro mnohé z nás je to nejcennější, co v životě můžeme mít. Víme to my, ale vědí to i naše děti? Nedocenitelnou hodnotu zdraví vystihuje i známé rčení: "Zdravý člověk má tisíce přání, nemocný má však jen jedno, a to být zdravý". Zdraví je velmi často chápáno jako ideál. Každý z nás má přístup ke zdraví různý. Myslím tím zejména chování lidí, kteří se svým vlastním zdravím vysloveně hazardují nebo jej úmyslně poškozují. Důležitý úkol máme my všichni dospělí, jak rodiče, tak i pedagogové, kteří by měli dávat dětem dobrý příklad v přístupu ke zdraví a pěstovat v dětech úctu, pokoru a vhodné zdravotní návyky. V hodinách Výchovy ke zdraví se děti naučily, co je zdraví, co tento obecný pojem znamená, jak a kdy se cítíme býti zdraví, jak naše zdraví ovlivňují mnohé podmínky života, proč je tolik důležité rozpoznat rizikové chování, jak si sestavit vhodný zdravý jídelníček a hlavně, že psychické zdraví je tím nejhlavnějším, co je často opomíjeno. Žáci v hodinách nejen poslouchali, diskutovali, ale také se tvořivě zapojili a výsledkem je nejen jejich zdravé smýšlení, ale i tvorba velkoplošných plakátů k tomuto tématu, které jsou vystaveny v budově naší školy. 
Mgr. Ivana Běloubková, DiS. (VKZ, Vv, Pč)
Foto zde