Vytisknout

Vážení rodiče,
velmi nás těší váš zájem o naši školu. Děkujeme za vaši důvěru.
Na základě výsledku zápisu do 1. tříd jsem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl o přijetí všech dětí, jejichž zákonní zástupci předali škole žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Mgr. Alexandr Petrišče
ředitel školy