Vytisknout

ROZHOVOR

V té škole se pořád zpívá,“ mohl by si myslet každý, kdo pravidelně prochází kolem oken prvňáčků v základní škole ve Školní ulici. A vlastně se až tak nemýlí. Děti se učí číst metodou Sfumato, známou také jako splývavé čtení. Při ní si hrají s tóny a zvuky, baví se písmenkovými příběhy a hrami.

Čtení metodou Sfumato se prvňáčci ve škole učí letos už šestým rokem. Jednou z propagátorek této techniky je paní učitelka Mgr. Hana Klementová. Po pětileté zkušenosti říká, že děti na konci školního roku dobře zvládají techniku čtení, rozumí textu a především je čtení baví.

 

Máš už letité zkušenosti s výukou splývavého čtení. Vidíš lepší výsledky oproti tradiční slabikotvorné metodě?

Vidím. A veliké. Děti se učí číst hned od prvního dne a už druhý den, když přijdou ze školy, umí přečíst čtyři písmena. Využívá se jejich nadšení pro školu, dychtivosti po novém. Učí se hrou, dramatizací, prožitkem písmen. Naučí se základní písmena, ukáží si první spojování písmen, a pak už to jde samo. Během dvou měsíců čtou slova a krátké věty, přirozeně doplňují dosud neznámá písmena do slov podle významu slov a mají radost, že přečtou věci kolem sebe bez pomoci ostatních nebo jen s nepatrnou pomocí.

Proč učitelky v naší škole začaly učit čtení metodou Sfumato?

Bylo to především kvůli potřebám dětí lépe a jednodušeji zvládnout techniku čtení. Chtěly jsme jim pomoci s porozuměním textu, se správnou artikulací. Tato metoda odstraňuje stud a obavy číst před ostatními nahlas. Převládá přežitek, že dobře čte pouze ten, kdo čte rychle. Ale tak to vůbec není. Nejprve se dítě musí naučit bezpečně poznat jednotlivá písmena, umět je přečíst, vytvořit správnou hlásku a pak plynule spojit hlásky ve slovo. To vše je velice těžké. Centrální nervová soustava jede na plný výkon, a tak má každý nárok na své vlastní tempo zpracování, na své tempo čtení. Klademe důraz především na porozumění textu. Důležité také je, že metodou splývavého čtení lze bez problémů naučit číst i děti s různými dysfunkcemi.

Kdo prochází kolem školy, může si myslet, že prvňáci při čtení stále zpívají. Jaký je princip této metody?

Ano, tak to vypadá a kolikrát se lidé i zastaví a poslouchají. Vždyť si metoda Sfumato také vysloužila přezdívku „ zpívaná“, a to právě díky formě nácviku. Princip je založen na plynulosti a přirozenosti. Naše řeč je zpěvná, což se využívá i při čtení. Některé hlásky tvoří zvuk, jiné tón. Pomocí těchto rozdílů učíme děti hlásky poznat, přečíst hned všechny čtyři tvary písmene - malá, velká, tiskací i psací. Dostatek času při čtení využíváme k prodloužení hlásky po celou dobu, dokud se nepřečte následující písmeno. Prostě pomalinku přelézáme z jednoho písmene na druhé a po tu dobu stále držíme hlásku. Tak jako když se malé děti učí chodit. Než se rozeběhnou, jejich první krůčky jsou pomalé.

Prý „zpívané“ čtení děti více zaujme, baví je. Je to tak?

Ano, baví je to, protože se učí formou her, pomocí pohádek, dramatizace. Jednotlivá písmena si prožijí. Poslechnou si pohádku, dramatizují příběh provázející jednotlivá písmena. Například písmeno O vychází z tvaru rybníka. Děti chytají okouny a mezi sebou oceňují velikost úlovku: „Óóó, to je ale velká ryba. Óóó, ty jsi ale šikovný rybář .“ Pojmenovávají rybu okounem, dokreslují rybě šupiny ve tvaru O, čímž si zároveň procvičují motoriku ruky pro psaní. Záleží na fantazii učitele i dětí, jak se celý příběh písmene rozehraje.

Neobávají se rodiče nové metody? Jak s dětmi doma při čtení pracují?

Obávají, ale myslím si, že už méně než na začátku, když jsme s metodou začínali. Před nástupem dětí do školy už v červnu pořádáme seznamovací třídní schůzky pro rodiče. Nejen pro získání všech potřebných informací, co děti budou potřebovat do první třídy, ale hlavně je seznamujeme s metodou splývavého čtení. Vysvětlíme jim princip metody a názorně ukážeme, co je čeká. Na schůzkách bývá veselo, protože si rodiče mohou nácvik čtení názorně vyzkoušet. Na každé třídní schůzce pak ukazujeme, co bude následovat a jak postupovat. Po rodičích chceme, aby s dětmi trénovali a především pravidelně četli. Chyby opravujeme pouze my ve škole a rodiče si užívají pokroky dětí. Nás pak těší, když přijdou překvapení, jak to dětem jde. Brzy umí číst a hlavně vědí o čem.

(ben)