Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Milí žáci,
přejeme Vám všem krásné prázdniny, nejen plné dobrodružství, ale i odpočinku a pohody.
Naplňte svoje prázdninové dny poznáváním nových míst, dováděním, legrací, smíchem, táboráky, sluníčkem, koupáním, hrami....
Ať prázdninový čas běží pomaleji než čas školní a těšíme se opět nashledanou v září!
Pedagogové školy