Vytisknout

Základní škola Štětí, Školní 559, okr. Litoměřice
Školní 559, 411 08 Štětí
Tel. 416 812 307 , e-mail  zssteti-skolni@seznam.

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Štětí, Školní 559  rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon“) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) takto:                                       

Děti s těmito registračními čísly se od školního roku 2019/2020 přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole Štětí, Školní 559.

A1

přijat/a

A2

přijat/a

A3

přijat/a

A4

přijat/a

A5

přijat/a

A6

přijat/a

A7

přijat/a

A8

přijat/a

A9

přijat/a

A10

přijat/a

A11

přijat/a

A12

přijat/a

A13

přijat/a

A14

přijat/a

A15

přijat/a

 

 

B1

přijat/a

B2

přijat/a

B3

přijat/a

B4

přijat/a

B5

přijat/a

B6

přijat/a

B7

přijat/a

B8

přijat/a

B9

přijat/a

B10

přijat/a

B11

přijat/a

 

 

C1

přijat/a

C2

přijat/a

C3

přijat/a

C4

přijat/a

C5

přijat/a

C6

přijat/a

C7

přijat/a

C12

přijat/a

C13

přijat/a

C14

přijat/a

 

 

 

 

D1

přijat/a

D2

přijat/a

D4

přijat/a

D5

přijat/a

D6

přijat/a

D7

přijat/a

D8

přijat/a

D12

přijat/a

D13

přijat/a

D14

přijat/a

 

 

 

 

 Ve Štětí, 15. dubna 2019                                                                  Mgr. Alexandr Petrišče
                                                                                                                řed. školy