Vytisknout

Nejenom pravopis a vzorečky jsou na naší škole prioritou. Důraz klademe i na všeobecný přehled a osvětu. Proto jsme letos žákům poprvé navodili téma AUTISMU.
Například ve třídě 3.A jsme si povídali o typických příznacích, uváděli konkrétní možné situace, vysvětlovali, četli jsme si úryvky z knihy a pouštěli videa s touto tématikou. Vše samozřejmě přiměřeně věku.
Ž
e se děti aktivně a se zájmem zapojily, bylo zřejmé již při příchodu do školy, neboť se to na chodbách a ve třídách hezky „modralo“. Tento den si totiž nemocní, jejich rodiny, odborníci, ale i široká veřejnost, připomínají tím, že si na sebe obléknou modré oblečení. Modrá je totiž barvou komunikace, se kterou mají osoby s autismem největší potíže.
Myslím, že akce svůj účel splnila, protože konkrétně „moji“ třeťáčkové by vám mohli dát o autismu klidně přednášku. J
Doufám, že se letos jednalo o první zkušební ročník a v dalších letech budeme 2. dubna pravidelně chodit v modrém. Těším se!
Mgr. Soňa Jirotová
Fotky zde