Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Ve středu 22.listopadu zahájí děti čtvrtých ročníků plavecký výcvik. Podrobné informace rodiče získají od třídních učitelek dětí.