Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Často se v televizi díváme na útoky skupin či jednotlivců v obchodních centrech, na veřejných prostranstvích, ale i ve školách. Říkáme si, to se nám nemůže stát, to se děje velmi daleko. Můžeme si o podobných situacích povídat, ale pokud bychom jim byli přítomni, opravdu víme, jak se chovat? Víme, jak vypadá takový policejní zásah? Co se při něm děje? Chceme, aby naše děti byly v bezpečí, ale můžeme krizovým situacím 100 % předejít? Z tohoto důvodu naše škola navázala spolupráci se zásahovou jednotkou PČR a tak začala několikaměsíční příprava akce, která vyvrcholila v pátek 21. června. Organizační tým policie několikrát navštívil školu, vytipovala se místa vhodná k cvičnému zásahu, děti a rodiče dostali předběžné informace, byl osloven ČK, který se rozhodl akce také zúčastnit. Bylo dohodnuto, že zásahu budou přítomni jen žáci II. stupně a pro malé děti bude následně uspořádána prezentace práce zásahové jednotky, ukázka její výstroje a výzbroje.
V pátek 21.6. v 7.30 hod přijela do školy první skupina policistů, kteří ohraničili prostory, kde bude zásah probíhat, znovu byl projednán jeho průběh. Když přišli do školy žáci II. stupně, byli rozděleni pod dozorem policistů a vyučujících do malých skupinek a rozmístěni po škole. Dostali již přesné informace, co bude následovat, jak se mají chovat, aby vytvořili podmínky, co nebližší realitě. Žáky 9. tříd si do své péče převzali zástupci ČK a přidělili jim fiktivní zranění. 
A v 9 hodin do školy pronikli dva ozbrojenci. Školou se začala rozléhat střelba. Po chvíli, s houkáním sirén, přijela před školu policejní auta a dvě zásahové jednotky začaly záchrannou akci. Děti byly skvělé, řídily se přesně pokyny, které jim byly sděleny a chovaly se tak, jak je v takových situacích potřeba. Po zneškodnění ozbrojenců do školy vstoupili členové ČK a pustili se do ošetřování fiktivních zraněných. Celý I. stupeň byl uzavřen a třídní učitelky se snažily, aby probíhala normální výuka. Samozřejmě při prvních výstřelech bylo po výuce a děti se nahrnuly k oknům, aby alespoň takto mohly sledovat, jak policisté osvobozují jejich starší spolužáky.
Celý zásah skončil před 11 hodinou. Policisté ze zásahové jednotky pak pro žáky v areálu školy připravili několik stanovišť, kde si mohly děti prohlédnout jejich výzbroj, vyzkoušet si jejich výstroj, vystřelit si ze cvičné zbraně a zasypávat je hromadou otázek.
Nikdo z nás si nepřeje, aby bylo někdy ohroženo zdraví našich dětí a proto si myslím, že každá informace, každá zkušenost je pro děti přínosem.
Děkuji všem, kteří se příprav a realizace této akce zúčastnili. Především pak členům ČK a zásahové jednotky PČR za jejich báječný přístup k dětem.
Mgr.Alexandr Petrišče
Foto zde