Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Ve školním roce 2022/2023 je v 18 třídách 421 žáků.

Škola má 38 zaměstnanců, z toho 29 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 5 provozních zaměstnanců a 1 ekonomku. Ve třech odděleních školní družiny je 90 dětí.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav.

Pro děti s vývojovými poruchami jsou zřízena 3 oddělení logopedie, předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence. 

Žáci 3. a 4. tříd absolvují plavecký výcvik, škola pravidelně pořádá lyžařský výcvik a poznávací zájezd do Anglie.

V rámci projektu EU Peníze školám jsou všechny třídy vybaveny interaktivní tabulí.

Žákům školy i veřejnosti slouží na školním hřišti dvě hrací plochy; jedna s umělou trávou hlavně na kopanou a druhá s umělým povrchem hlavně na odbíjenou a košíkovou .
Při výuce čtení používáme od 1. třídy metodu Sfumato.

Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku.

Pro žáky vyšších ročníků od 7. třídy nabízíme jako druhý jazyk výuku německého jazyka.

Škola nabízí žákům 14 zájmových kroužků (sportovní, vaření, německý jazyk, první pomoc atd.).

Škola OnLine - elektronická forma žákovské knížky a třídní knihy - informace ihned a on-line.