Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Ve školním roce 2015/2016 je v 17 třídách 413 žáků.

Škola má 34 zaměstnanců, z toho 24 učitelů, 4 vychovatelky školní družiny, 5 provozních zaměstnanců a 1 ekonomku. Ve čtyřech odděleních školní družiny je 120 dětí.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav.

Pro děti s vývojovými poruchami jsou zřízena 4 oddělení logopedie a 1 oddělení pro dyslektické děti.

Žáci 3. a 4. tříd absolvují plavecký výcvik, škola pravidelně pořádá lyžařský výcvik a od minulého roku začala organizovat také vodácký kurs.

V rámci projektu EU Peníze školám jsou všechny třídy vybaveny interaktivní tabulí.

Žákům školy i veřejnosti slouží na školním hřišti dvě hrací plochy; jedna s umělou trávou hlavně na kopanou a druhá s umělým povrchem hlavně na odbíjenou a košíkovou .
Při výuce čtení používáme od 1. třídy metodu Sfumato.

Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku.

Pro žáky vyšších ročníků od 7. třídy nabízíme jako druhý jazyk výuku německého a ruského jazyka.

Škola nabízí žákům 16 zájmových kroužků (sportovní, vaření,turistika, školní časopis, německý jazyk, fyzika,první pomoc atd.).

Škola OnLine - elektronická forma žákovské knížky a třídní knihy - informace ihned a on-line.