Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 
Zaměření kroužků vedoucí čas konání místo
První pomoc
2.-5. ročník
T.Navrátilová

Pondělí 15:00-16:30
1x za 14 dní
 

ŠD - AJ
Sportovní kroužek
1.-2.tř.
R.Hrovatitschová Středa 14:00-15:00 tělocvična
Sportovní kroužek
3.-5.tř. 
R.Hrovatitschová Středa 15:00-16:00  tělocvična
Výtvarný kroužek
1.st.
R.Hrovatitschová Čtvrtek 14:45-15:45 5.B
Keramický kroužek I.Trégrová Středa 16:00-18:00
1x za 14 dní
kuchyňka
Florbal  Ing.L.Novák

Pondělí 14:00-15:00 tělocvična

Florbal 

Ing.L.Novák

       Pátek14:00-17:00

 tělocvična

Vybíjená 3.-5.tř.

R.Hrovatitschová

       Úterý 15:00-16:00

tělocvična  3.ZŠ