Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 
Zaměření kroužků vedoucí čas konání místo
První pomoc
2.-5. ročník
T.Navrátilová Čtvrtek
15:00-16:30  1x za 14 dní sudý týden
učebna
Kroužek německého jazyka
Mgr.S.Honcová Středa 13:45 - 14:40 učebna 4.A
Sportovní kroužek
1.st.
K.Taušnerová Pondělí
15:00-16:00
tělocvična
Atletický kroužek Mgr.L.Bradáčová Čtvrtek
15:30-16:30 
tělocvična
Výtvarný kroužek
1.st.
T.Navrátilová Pondělí
15:00 - 16:30 1x za 14 dní sudý týden
učebna
Keramický kroužek I.Trégrová Pondělí
16:00-18:00
kuchyňka
Taneční kroužek (1. - 2.třída) Mgr.M.Tvrdá Středa
15:00-16:00 
tělocvična

Taneční kroužek (3.- 5.třída)

Mgr.M.Tvrdá Středa
16:00 -17:00
tělocvična
Kroužek práce s Arduinem Mgr.V.Kroutil Pondělí
14:00-15:00
učebna PC
Příprava na přijímací zkoušky z M Mgr.D.Šimralová Pondělí
14:00-15:00
učebna 6.B
Turistický kroužek II.st. Mgr.I.Nešněra
Mgr.V.Husáková

Sobota nebo neděle
1x za měsíc
příroda, města

Přírodovědné pokusy + fyzika hrou
3. - 7.třída

PhDr.V.Sitová

Mgr.V.Kroutil

Středa 13:45 - 14:40

Středa 13:45 -14:40

učebna F

učebna HV