Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 
Zaměření kroužků vedoucí čas konání místo
První pomoc
2.-5. ročník
T.Navrátilová Čtvrtek
15:00-16:30  1x za 14 dní
učebna
Německý jazyk
(4. - 6. ročník)
Mgr.S.Honcová Pondělí 13:45 - 14:30
Čtvrtek 13:45 - 14:30
učebna 5.A
Sportovní kroužek
1.st.
R.Hrovatitschová Pondělí
15:00-16:00
tělocvična
Sportovní kroužek
1.st.
R.Hrovatitschová Pátek
15:00-16:00
tělocvična
Výtvarný kroužek
1.st.
T.Navrátilová Pondělí
15:00 - 16:30 1x za 14 dní
učebna
Keramický kroužek I.Trégrová Pondělí
16:00-18:00 1x za 14 dní
kuchyňka
Atletický kroužek Mgr.L.Bradáčová Čtvrtek
15:30-16:30 
tělocvična
Taneční kroužek Mgr.M.Tvrdá Středa
15:00 -17:00
tělocvična
Stolní tenis Mgr.V.Kroutil Pondělí
14:00-15:00
chodba školy
Školní časopis 6. - 9.ročník Mgr.J.Stárková Středa
14:00-15:00
sborovna
Turistický kroužek II.st. Mgr.I.Nešněra
Mgr.J.Stárková
Mgr.V.Husáková

Sobota nebo neděle
1x za měsíc
příroda, města
Šachy M.Durdisová Pondělí
15:00-16:00
sborovna
Přírodovědné pokusy + fyzika hrou

PhDr.V.Sitová

Mgr.V.Kroutil

Úterý 13:20 - 14: 10

střídavě po 14 dnech

učebna Př

učebna F