Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 
Zaměření kroužků vedoucí čas konání místo
První pomoc
2.-5. ročník
T.Navrátilová Čtvrtek 15:00-16:30   ŠD - AJ
Kroužek německého jazyka 4.-5.třída
Mgr.S.Honcová Pondělí 13:45 - 14:30 5.A
Sportovní kroužek
1.-3.tř.
R.Hrovatitschová Čtvrtek 15:00-16:00 tělocvična
Angličtina hrou 4.-5.třída Mgr.M.Štorková Středa 7:00-7:45  8.B
Výtvarný kroužek
1.st.
T.Navrátilová Pondělí 15:00 - 16:30 1x za 14 dní ŠD - AJ
Keramický kroužek I.Trégrová Středa 16:00-18:00 1x za 14 dní kuchyňka
Taneční kroužek 1.stupeň  Mgr.M.Tvrdá Středa 15:30-17:00  tělocvična

Práce s dřevem

Mgr.V.Kroutil Pondělí od 14:00 dílna
Kroužek práce s Arduinem 2.stupeň  Mgr.V.Kroutil Středa 14:00-15:00 učebna PC
Příprava na přijímací zkoušky z M Mgr.D.Šimralová Čtvrtek 14:00-14:45 7.B
Florbal zač. Ing.L.Novák

Pondělí 14:45-16:00 tělocvična

Florbal pokr.

Ing.L.Novák

       Pátek14:00-17:00

 tělocvična

Kroužek AJ 2.-3.tř.

Mgr.M.Bravencová

       Úterý 13:15-14:00

       Středa 13:15-14:00

2.B

Vybíjená 4.-6.tř.

R.Hrovatitschová

       Úterý 15:00-16:00

tělocvična  3.ZŠ 

Německý jazyk 2.stupeň

Mgr.M.Štorková