Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Vedení školy

Mgr. Alexandr Petrišče - ředitel školy

Mgr. Dana Šimralová - zástupkyně ředitele školy, výchovný poradce, 8.B

Ing. Jiří Tyšer - pověřenec GDPR

Alena Musilová - ekonomka

 

Pedagogičtí pracovníci

Ing. Vlasta Andrtová 
Mgr. Ivana Běloubková 
Mgr. Lenka Bradáčová - 3.A
Ing. Aleš Círus
Mgr. Marie Dvořáková 
Mgr. Hana Ebertová - 3.B
Pavla Holakovská - 6.B
Mgr. Šárka Hrnčířová (mateřská dovolená)
Mgr. Eva Hrstková
Mgr. Anna Janatková 
Mgr. Soňa Jirotová - 1.A
Mgr. Hana Klementová - 5.A
Mgr. Vladimír Kroutil - 7.A
Mgr. Lenka Kýčková
Mgr. Veronika Machová (mateřská dovolená)
Kateřina Müllerová - asistentka pedagoga
Mgr. Ivan Nešněra - 9.B
Ing. Ladislav Novák - 7.B
Lenka Nováková (mateřská dovolená)
Mgr. Marie Nováková - 8.A
Mgr. Antonín Rous
Mgr. Veronika Rybová - 6.A
Mgr. Kateřina Schinglerová - 4.B
PhDr. Veronika Sitová - 9.A
Mgr. Zdena Slavatová
Mgr. Jana Stárková (mateřská dovolená)
Karolína Škodová - 5.B
Mgr. Marek Šteigr
Mgr. Monika Tomanová - 1.B
Mgr. Martina Tvrdá - 4.A
Mgr. Alena Wünschová Kratochvílová - 2.B
Mgr. Eva Zemanová - 2.A


Školní družina

Romana Hrovatitschová 
Tereza Navrátilová
Kateřina Taušnerová


Nepedagogičtí pracovníci

Eva Brunclíková
Zdeněk Třešňák
Romana Schönfeldová 
Martina Smičková
Zdeňka Řechtáčková