Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie, předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

 • Učíme podle školního vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav.
 • Naši základní školu navštěvuje každý rok kolem 400 žáků (např. ve školním roce 2019/2020 bylo v 18 třídách 450 žáků).
 • V rámci projektu Evropské unie Peníze školám jsou všechny třídy vybaveny interaktivní tabulí.
 • Od školního roku 2011/2012 zařazena výuka anglického jazyka již od 1. ročníku.
 • Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk výuku německého jazyka.
 • Využíváme elektronické formy žákovské knížky a třídní knihy v systému skola-online.
 • Účastníme se řady sportovních, vědomostních a dovednostních soutěží v rámci okresu i kraje, ve kterých se naši žáci umisťují na předních příčkách.
 • Pro děti s vývojovými poruchami jsou zřízena 2 oddělení logopedie, předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
 • Žákům školy  i veřejnosti slouží na školním  hřišti dvě hrací plochy, jedna s umělou trávou a druhá s umělým povrchem.
 • Při výuce čtení v 1. ročnících používáme metodu Sfumato.
 • Škola pravidelně pořádá lyžařský výcvik.
 • Po vyučování ve škole fungují tři oddělení školní družiny.
 • Škola pořádá pobyty žáků v anglicky mluvicích zemích.