Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Škola ve Školní ulici byla slavnostně otevřena 3.9.1961 a o den později byl zahájen první školní rok.

Nová budova školy byla postavena především z důvodu nedostačující kapacity tehdejší ZDŠ v ulici 9.května. Na prvním stupni bylo již téměř ve všech třídách směnné vyučování. Při rozdělení přišlo na novou školu 473 dětí, které byly rozděleny do patnácti tříd: 2 první, 2 druhé, 2 třetí, 1 čtvrtá, 1 pátá, 2 šesté, 2 sedmé, 2 osmé a jedna devátá. Základ obvodu školy tvořilo "sídliště" a přidružené obce Julčín, Křešov, Lomy, Brocno, Snědovice, Strachaly, Počeplice a Střížovice.

Učitelský sbor byl vytvořen rozdělením pedagogického kolektivu na staré škole. Prvním ředitelem byl jmenován A. Blahoš, zástupcem ředitele paní učitelka Dvořáková. Ve školním roce 1962/63 byla otevřena školní jídelna a družina. Ve školním roce 1963/64 byly dokončeny úpravy okolí školy.

Budova základní školy byla postavena Pozemními stavbami Pardubice n.p., stavební správou ve Štětí. Původně měla být předána k 31.7.1961, výstavba se ovšem o měsíc opozdila. Dne  30.8.1961 byla provedena první kolaudace dvou pavilonů.