Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (odkazy na paragrafová znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů jsou pouze metodickými odkazy pro účely tohoto zadávacího řízení) na stavební práce nazvané: „Rekonstrukce WC“

Výzva k podání nabídky VZMR -Rekonstrukce WC.pdf
Zadávací dokumentace - Rekonstrukce WC.pdf

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele.docx
Příloha č. 3 - Návrh znění smlouvy o dílo - Rekonstrukce WC.docx
Příloha č. 4.1. - Položkový výkaz výměr.xls
Příloha č. 4.2. - Položkový výkaz výměr.xls
Příloha č. 4.3. - Položkový výkaz výměr.xls
Příloha č. 4.4. - Položkový výkaz výměr.xls
Příloha č. 4.5. - Položkový výkaz výměr.xls
Příloha č. 4.6. - Položkový výkaz výměr.xls
Příloha č. 4.7. - Položkový výkaz výměr.xls
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.docx