Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Zavedení elektronických žákovských knížek se na naší základní škole ukázalo jako krok správným směrem. Rodiče dětí oceňují zejména lepší komunikaci se školou a každodenní informace o obsahu učiva.

Od začátku školního roku 2011 škola používá interaktivní systém Škola OnLine, který je na internetu dostupný čtyřiadvacet hodin denně. Ředitel školy Alexandr Petrišče vysvětlil, že zavedením inovativních dokumentů chtěl pro rodiče zajistit především snadnější komunikaci s učiteli a dostupnější informace o vzdělávání jejich dětí. „Elektronický systém nabízí oproti tradičnímu způsobu informování řadu výhod. Ty pak byly pro jeho zavedení v naší škole klíčové,“ uvedl ředitel a dodal: „Kromě již zmíněných předností ocení přístup do systému také rodiče, kteří nežijí ve společné domácnosti, či prarodiče. I oni si mohou požádat o možnost přístupu. Odpadá nepříjemné řešení zapírání žákovských knížek nebo jejich ztráty. Systém umožňuje také omlouvání dětí a zadávání domácích úkolů. Nezanedbatelné je, že rodiče mohou kontrolovat pravidelnou docházku svých dětí, což se týká stále většího problému záškoláctví především starších žáků.

Je pochopitelné, že novinka má také svá úskalí. Například nedostupnost některých rodin k internetu. Škola na tento problém okamžitě reagovala a pro tyto účely nabízí rodičům přístup k počítači v místnosti vzdálené jen pár metrů od hlavního vchodu. Dalším problémem byly obavy rodičů, že se systémem nebudou umět pracovat. Sami ale záhy zjistili, že tyto starosti byly zbytečné. Systém je přehledný a jednoduše ovladatelný.

„Pro rodiče ani učitele nebylo jednoduché upustit od tradic papírových žákovských knížek a dokumentů, pevně ale věřím, že už nyní dokáží ocenit převažující výhody nabízených moderních technologií ,“ dodal Alexandr Petrišče.

Elektronické žákovské knížky byly zavedeny do všech ročníků, v prvních třídách navíc děti dostávají razítka a známky tradičně do notýsků. Přístup do elektronické žákovské knížky má kromě rodičů či zákonných zástupců také každý žák školy.

Jakékoliv dotazy ohledně fungování a připojení do systému ŠKOLA ON-LINE Vám ochotně zodpoví třídní učitelé Vašich dětí či zástupce ředitele školy pan Mgr. Antonín Rous.

(ben)