Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 


Mgr. Dana Šimralová
, výchovná poradkyně


Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:
- Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
- Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky.
- Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.
- Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

Kontakty:
konzultace: podle potřeby žáků a rodičů po předchozí domluvě (Škola online)
telefon: 416 812 307
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci výchovného poradenství se ve škole zaměřujeme na:
- ambulantní nápravu specifických poruch učení
- vypracování individuálního a podpůrného vzdělávacího plánu
- pomoc vycházejícícm žákům při volbě střední školy
- řešení neomluvených hodin a záškoláctví
- řešení výchovných problémů žáků
- spolupráci s PPP

Výuka související s výchovným poradenstvím:
- povinně volitelný předmět Praktické činnosti v 8. a 9. ročníku
- návštěva Informačního centra ÚP Litoměřice
- exkurze do středních škol v okolí
- sociálně psychologické hry zařazené ve výuce

Vývojové poruchy učení:
- dyslexie - porucha čtení, záměna písmen tvarově a zvukově podobných, komolení čí domýšlení slov, problémy se zapamatováním obsahu textu
- dysgrafie - porucha psaní, záměna tvarově podobných písmen při psaní, vynechávání písmen, neúhledné a nečitelné písmo
- dysortografie - porucha pravopisu, obtíže při aplikaci gramatických pravidel i přes teoretickou znalost, vynechávání diakritických znamének, špatné rozlišování délky samohlásek
- dyskalkulie - porucha matematických schopností, problémy v ovládání základních početních úkonů, narušena schopnost označovat počty, operační znaky, snížená schopnost číst matematické symboly, narušená schopnost psát číslice, znaky, kreslit geometrické tvary, narušená schopnost provádět matematické operace, narušené chápání matematických pojmů a vztahů, narušena manipulace s předměty a poznávání tvarů
- porucha pozornosti - neschopnost delšího soustředění, roztěkanost, neklid, vysoká unavitelnost, spojeno často s velmi pomalým nebo velmi rychlým pracovním tempem

Poruchy chování:
opakované lhaní, sklony k podvádění, nerespektování běžných pravidel chování, časté porušování školního řádu, prosazování pouze svých zájmů, agresivita slovní i fyzická, nerespektování autorit, krádeže, sklony k šikaně, útěky apod.

Pedagogicko - psychologické poradny:
Litoměřice: Palachova 18, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 733 015

Roudnice nad Labem: Karlovo náměstí 71, 413 01 Roudnice nad Labem
telefon: 416 831 148

Mělník: Bezručova 109, 276 01 Mělník
telefon: 315 623 045

Speciálně pedagogické centrum
Litoměřice: Dalimilova 2, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 734 011