Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Od 18. září 2020 se ve škole nosí roušky na chodbách, žáci 2. stupně i ve třídách.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy. Prosíme žáky, aby si nosili roušky do školy hygienicky zabalené v igelitovém sáčku a používali roušky každý den čisté.

Toto nařízení platí do odvolání.