Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Od 24. 5. se umožňuje osobní přítomnost všech žáků školy bez rotace. Podmínkou vstupu do školy je antigenní testování žáků formou samotestování a minimálně chirurgická rouška.
Nadále je zakázán zpěv. Sportovní činnosti při vzdělávání se mohou konat venku, případně v tělocvičně, nelze však použít šatny.
Vyučování bude probíhat podle standardního rozvrhu na Škole on-line.
Standardně bude probíhat i výuka cizích jazyků, homogenita tříd a skupin není povinná.
V případě jakýchkoliv změn v přijímaných opatřeních Vás budeme neprodleně informovat na webových stránkách a na Škole on-line.
Vedení školy