Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Poprvé do školy. Tentokrát ještě bez školní tašky. Ostych a pocity strachu zapomenout doma. Nejsou třeba... A hlavně úsměv! Takhle radí učitelé naší školy všem dětem, které se chystají k zápisu do 1. ročníku. Všichni budoucí prvňáčci se mohou těšit na drobné dárky, které pro ně nachystali žáci školy. Na dárky, které jim tento velký den v budoucnu mohou připomenout. Těšíme se na vás!

K zápisu se dostaví děti ročníků 2007 – 2008, pokud do začátku školního roku 2014/15 dovrší šesti let věku. Dále pak děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky. Zákonný zástupce dítěte se prokáže občanským průkazem a rodným listem dítěte.

(ben)