Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Při vcházení rozpaky, při loučení široký úsměv. Takhle vypadalo snad každé setkání učitelů s předškoláky, kteří přišli k zápisu do základní školy ve Školní ulici.

Obavy dětí se ukázaly zbytečné. Bez problémů rozlišovaly barvy, přednášely veselé básničky nebo zazpívaly, kreslily maminky, tatínky, babičky či kamarády… Do školy se přišlo zapsat celkem šestapadesát dětí.

V září budou připravené dvě třídy prvňáčků. Učitelé vyšli vstříc požadavkům rodičů. Snaží se zachovat přátelství dětí z mateřských škol a kamarády nechají společně ve třídě. Ještě před vstupem prvňáčků do školy budou mít v červnu jejich rodiče informativní schůzku s třídními učitelkami, kde se dovědí všechny záležitosti o organizaci či zajištění školních pomůcek. V srpnu pak ještě pozvou budoucí školáky k tradičnímu setkání při soutěžení a hrách.

(ben)