Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

"Pálení čarodějnic (také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1.května.
Jde o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Lidé  se scházeli  u zapálených ohňů, z pozemků vyčištěných pro příští obdělávání pálili staré klestí, slavili příchod jara.  Tuto noc považovali  za magickou, jelikož se svátek původně  slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice na prokletém místě (například na popravišti) slétají na čarodějnický sabat. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z  ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody." to nám říká minulost.
Ale jak jsme si užili, zase po roce, čarodějnický rej my?  Parádně! - nepodcenili jsme přípravu, jedno odpoledne jsme věnovali sběru klacíků, poté si za odměnu  zašli do cukrárny, v  družině  vytvořili čarodějnice a společně se těšili k Labi na opékání...
Tereza Navrátilová
Fotky zde