Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Ve čtvrtek 27/4 se konala postupová soutěž Hlídky mladých zdravotníků v Litoměřicích, kde naše děti z 1. stupně obsadily krásné 2. (Kroková, Košecová, Špringlová, Hamplová) a 6. místo (Pávišová, Šípek, Žežulková, Merhautová, Nádeníková).
Nejen náš pokřik, ale především píle, ochota učit se novým věcem, důsledná příprava a v neposlední řadě šikovnost našich nejmenších nás přesvědčila, jak je důležité umět používat základy první pomoci v každodenních situacích.
Za odměnu jsou všechny děti  zvány na přátelskou Zdravotnickou soutěž s pohádkovými bytostmi, která se uskuteční v sobotu 20. května u Labe, a to ve spolupráci s místní skupinou ČČK.
Bližší informace dostanou  zdravotní(č)ci na kroužku, který se koná 1x za 14 dní (sudé čtvrtky) v učebně anglického jazyka.
Dětem tímto ještě jednou gratuluji a děkuji za pěknou reprezentaci školy..... organizátorům, rozhodčím, figurantům a ostatním veliké díky za perfektně připravenou akci! 
Těšíme se brzy na viděnou.
Tereza Navrátilová
Fotogalerie k nahlédnutí zde