Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Poslední školní den před Velikonočními prázdninami se prvňáčci z obou tříd vydali na svůj první výlet směr  hrad Houska, kde na ně čekalo putování po hradních prostorách
s velikonoční a pohádkovou  tématikou. Už při vstupu nás přivítal písař, kterému do kroniky provedla paní učitelka zápis o tom, že jsme hrad navštívili. Poté se prvňáčci vydali do kaple, kde vyslechli krásné povídání o tom, jak vznikl tento křesťanský svátek. Pak už nás přivítal šašek s pomlázkou a začali jsme se postupně seznamovat s lidovými tradicemi souvisejícími s Velikonocemi. Následovalo seznámení s panovačnou princeznou a rytířem, který ji přišel požádat o ruku. Tady museli pomoci i chlapci z obou tříd splnit úkoly, aby si mohl princeznu vzít.  A pak už nám hradní kuchařka předvedla velikonoční pečivo a pomohla nám vyrobit pěkné sluníčko z placek rozinek a koření, které si děti mohly odnést domů. Za odměnu jsme všichni dostali i kousek mazance. Na závěr si všichni společně se služebnou, která měla na starost výzdobu hradu, mohli vyrobit velikonočního zajíčka, který byl druhým, vlastnoručním výtvorem, který si děti  odvezly domů. Před hradem děti ještě utratily trochu penízků  u jarmarečních stánků za velikonoční i nevelikonoční výrobky a plny zážitků  se spoustou klikatých silniček vrátily zpět k maminkám a tatínkům.
Mgr. Eva Zemanová
Fotky zde