Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Co je to?
Dny oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Cílem je zviditelnit systém ZUŠ jako moderní způsob vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů.
Družiny ze všech základních škol ve Štětí se odpoledne této akce zúčastnily. Děti měly možnost zabubnovat si v kruhu (tam se opravdu vyřádily), vyrobit si placky nebo si zkusit zahrát na kytaru a poslechnout si ukázku hry na piano.
Opět chceme poděkovat všem, kteří toto báječné odpoledne pro děti připravili - děkujeme a již teď se těšíme na příští rok.
Vychovatelky
Fotky zde