Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Deváťáci zdraví z výletu! Ve středu navštívili Kokořín a Pokličky. V nohách měli 20 000 kroků.  Ve čtvrtek po vydatné snídani (šunka, sýry, zelenina, lupínky) vyrazili na Housku - mají v nohách 20 km a odpočívají. Na rozloučení nezbytná diskotéka … oko nezůstalo suché … loučeníčko loučení … a tak raději vyrazili na noční průzkum terénu. Ráno hurá domů!
Foto zde