Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Dne 17. 6. 2019 se 6. B vydala na ŠvP do Harrachova. Ubytovaná byla v Penzionu Eden. Po příjezdu se ubytovala a po obědě a odpočinku se vydala na průzkum Harrachova. V 15.00 hodin měla přistavený výletní vláček po okolí, který jí provezl po Harrachově a okolí. Nejprve byla zastávka u Mumlavských vodopádů, poté u skokanských můstků. Večer byla diskotéka.
V úterý dopoledne byla návštěva Sklářského muzea a sklárny. Po obědě jsme se vydali na lanovku, která nás vyvezla na Čertovu horu a zní jsme se podívali na Vyhlídku a po modré zpět na chatu. Na zpáteční cestě jsme se stavili pro občerstvení a doplnění zásob v místním obchodě. Večer si žáci připravili program – vystoupení skupinek se scénkami a zábavou.
Ve středu ráno jsme se vydali do Dvora Králové nad Labem a navštívili Safari a ZOO. Krásný výlet byl celodenní a vrátili jsme se zpět na chatu k večeři. Večer byla diskotéka s různými soutěžemi.
Ve čtvrtek ráno jsme se vydali pod skokanské můstky a po vzoru našich lyžařů zkusili jejich trénink – vyběhnout do půlky skokanského můstku, to se nám podařilo. Po obědě, který byl vydatný (knedlík, zelí a uzené) jsme se přesunuli na Malou Skálu, kde na nás čekaly rafty a jízda po Jizeře do Dolánek. Krásně jsme si to užili. Večer opékání buřtů a vyhodnocení.
V pátek jsme se po snídani vydali k domovu plní zážitků. Expedice Harrachov 2019 se povedla a moc se nám líbilo :-)
Ing. Ladislav Novák
Foto zde