Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Dne 22. 9. 2014 si děti v rámci evropského dne bez aut mohly na Husově náměstí vyzkoušet několik netradičních sportovních aktivit (skákací boty, tříkolky Trikke, horolezeckou stěnu). Nové náměstí nabízelo také spoustu zajímavostí. Konal se zde veletrh volnočasových aktivit, na kterém jsme mohli spatřit mnoho našich žáků reprezentujících sportovní kroužky ve městě. Všem se čas strávený venku velice líbil. (sta)

Fotogalerie k prohlédnutí zde