Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Při hodinách výtvarné výchovy na 2. stupni se zabýváme různými technikami: kresba, malba, grafické techniky, vyškrabávání, rozmývání, pointilismus, dekorativní činnosti, prostorové tvoření, práce s papírem, práce s drobným materiálem a také často experimentujeme. 
Kombinované techniky nás ovšem baví nejvíce. Během měsíce září a října jsme si mohli vyzkoušet několik těchto technik. Na přiložených fotografiích můžete vidět tzv. "Barevný déšť". Výroba obrazu na zpevněné desce byla sice časově a materiálně náročná, ale měli jsme možnost vyzkoušet hned několik výtvarných technik najednou. 
Těšíme se na další zábavné, zajímavé tvoření a kreativní činnosti. 
Žáci 2.stupně a Mgr. Ivana Běloubková
Foto zde