Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

V rámci hodin výtvarné výchovy si žáci z 2. stupně naší školy mohli poslední říjnový týden vyzkoušet vydlabávání dýní,
jejich zdobení, malbu či kresbu na dřevo a dýhu. Krásně vyřezané a ozdobené dýně si žáci mohli odnést domů.
V prosinci nás čeká pečení vánočních perníčků a jejich zdobení, na což se velmi těšíme.
Žáci II.stupně a Mgr. Ivana Běloubková
Fotky zde