Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Po několikaleté odmlce se družina vydala vlakem do Prahy do divadla Minor na představení "Sněhová královna". V neděli 10.11. se v 8.30 hodin u přívozu sešlo 14 dětí, které doprovázela paní vychovatelka společně s dalšími dospěláky. Cesta vlakem uběhla rychle, děti si ihned po dosednutí vybalily svačinky :) a pořádně se na cestu z vlaku do divadla "připravily" - z Masarykova nádraží do Vodičkovy ulice to trvá téměř půl hodinky. Představení nás opět nezklamalo, vždy je co sledovat, poslouchat...Chvílemi se děti i bály, za chvilku se sálem ozýval smích...Po skončení představení zbylo pár minutek na vyřádění se na malém dětském hřišti přímo v divadle. A nejen to, vlak nám jel až za více jak hodinu, další cesta vedla na Staroměstské náměstí kde právě na Orloji odbila čtrnáctá hodina. To byl pro všechny děti obrovský zážitek. No a pomalu přes Václavské náměstí jsme se vydali k vlaku.
Cesta zpět probíhala ve stejném duchu jako do Prahy - svačina :). Před 16.00 hodinou se hoši i dívky rozeběhli k rodičům. Musím všechny pochválit, chovali se velice vzorně, ve vlaku i v Minoru.
Takže zase někdy ...?
Romana Hrovatitschová