Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

V rámci mezipředmětových vztahů jsme si mohli v hodině výtvarné výchovy vyzkoušet výrobu krystalů. O krystalizaci se učíme v rámci předmětu chemie a tato fázová přeměna nás zaujala natolik, že jsme si chtěli zkusit vyrobit krystal i při výtvarné výchově. Krystalizace je druh fázové přeměny, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalické mřížky. Nejznámější jsou kapalné krystaly, které jsme se pokusili vyrobit. Důležité bylo mít na všechno dostatek času a vytvoření krystalických zárodků se stalo skutečností. Krystalizace je důležitým postupem pro mnoho technických odvětví. Při tomto pokusu byly krystalické materiály dodány v podobě prášku, který se smíchal s vodou a po smíchání vznikla kašovitá hmota, jak můžete vidět v zelených silikonových miskách na přiložených fotografiích. Při pokusu jsme samozřejmě používali gumové rukavice a dávali pod dohledem paní učitelky pozor při zacházení s připraveným materiálem. Krystalizaci jsme si užili a těšíme se na další netradiční aktivity při hodinách výtvarné výchovy. 
Žáci 8.třídy a Mgr. Ivana Běloubková
Foto zde