Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Plazi a ještěři jsou svědkové dávných časů, ještěři jsou nejpočetnější skupinou plazů a agama vousatá (australská) dosahuje velikosti až 60 cm a dožívá se až 15 let. O těchto a dalších zajímavostech se učíme v přírodopisu v 7. třídě a vždy se těšíme na laboratorní práce, až budeme moci na vlastní oči vidět všechno, o čem se v rámci hodin dozvídáme. V listopadu jsme při laboratorním cvičení pozorovali vnější stavbu těla ryby, ptačího peří, kůže z hadů i agamy. Živou Agamu vousatou přinesl spolužák Jakub Chalupa a my tak mohli pozorovat její chování, příjem potravy i její nádherně zbarvenou kůži. Agama je denní ještěr z čeledi agamovitých, má žluté až světle hnědé zbarvení a stejně jako hadi svléká svou kůži a to po jednotlivých částech a v různém časovém odstupu. V rámci výzkumu jsme si mohli pod mikroskopem kromě jiného prohlédnout peří nejrůznějších ptáků, hmyz - vosu, mouchu, saranče atd. a nechyběla ani již zmíněná kůže hadů i agamy vousaté. Při této činnosti se učíme nejen znát kmen, podkmen, řád, rod, třídu a druh vybraných živočichů, ale máme možnost vidět na vlastní oči reakce a chování těchto zvířat. Opět se těšíme na další společnou činnost v rámci hodin přírodopisu.
Žáci 7.třídy a Mgr. Ivana Běloubková
Fotky zde