Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření MZ se s účinností ode dne 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách. Z tohoto důvodu se od tohoto dne ruší výuka a zároveň činnost školní družiny. Tento zákaz platí do odvolání. V tuto chvíli nemáme informaci o délce tohoto opatření. Z tohoto důvodu vás prosím o sledování našich webových stránek a Školy On-line, kde vás budeme v případě nových skutečností informovat.
Po domluvě s vedením města a ředitelkou centrální školní jídelny vám sděluji, že od zítřka se ruší žákovský oběd. Pokud bude rodič chtít zajistit pro své dítě oběd, musí si ho zaplatit v plné výši. Výdej obědů tento týden (do pátku 13.3.2020) bude probíhat v jídelně ZŠ Školní i ZŠ Ostrovní. Výdejní doba obědů bude pouze do 12.30 h (stejný provoz jako o prázdninách). O fungování jídelny od 16.3.2020 bude rozhodnuto do pátku 13.3.2020.
V případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. paragraf) z důvodů zavření školy, podle zákona máte na tento nárok (pro děti do 10ti let).
Informace ze stránek cssz.cz:
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.
V případě, že budete toto potvrzení potřebovat, můžete si ho vyzvednout ve škole od pondělí do pátku od 8 do 12 hod.
Děkuji
Mgr. A.Petrišče - ředitel školy