Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,
dne 27.4. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku, která řeší hodnocení dětí za II.pololetí šk.roku 2019/2020.
Děti budou hodnoceni známkou a hodnocení bude vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (do 10.3.2020),
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (např. snaha žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů), 
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Odkaz na plné znění vyhlášky: http://www.msmt.cz/file/52751/

Podle plánu MŠMT dojde 25.5.2020 k otevření školy pro žáky I.stupně. V tuto chvíli bohužel ještě nemáme bližší informace. Ihned, jakmile tyto informace obdržíme, Vás budeme kontaktovat. 
Děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví.
Mgr. Alexandr Petrišče