Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče předškoláků,
v pátek, 24. 4. 2020, skončily na naší školy zápisy dětí k základnímu vzdělávání. Jsme rádi, že jste si pro své děti vybrali naši školu a velmi si vážíme vaší důvěry. Bohužel, kapacita školy je omezena a nebude možné všem žádostem vyhovět. V tuto chvíli všechny žádosti o přijetí zpracováváme a v následujících dnech obdržíte poštou písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vašeho dítěte na naši školu.
Děti byly přijímány podle dříve zveřejněných kritérií v tomto pořadí:
1. děti s trvalým bydlištěm ve spádové části Štětí (podle vyhlášky) – všichni přijati
2. děti, které mají na naší škole již sourozence – všichni přijati
3. děti s trvalým bydlištěm ve Štětí a v nespádové oblasti – proběhne losování 6.5.2020 v 9,00 hod
4. ostatní děti – nepřijati
Děkuji za pochopení
Mgr. Alexandr Petrišče