Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Od pondělí 8.června se mohou začít vzdělávat i žáci z 2.stupně.

Do školy budou docházet 2x týdně:
6.A - pondělí a středa (9,00 hod - 11,00 hod)
6.B - pondělí a středa (9,00 hod - 11,00 hod)
7.A - středa a pátek (9,00 hod - 11,00 hod)
7.B - středa a pátek (9,00 hod - 11,00 hod)
8.A - pondělí a čtvrtek (8,00 hod - 10,00 hod)
8.B - pondělí a čtvrtek - I.skupina (8,00 hod - 10,00 hod), II.skupina (10,00 hod - 12,00 hod)
9.A + 9.B - úterý a čtvrtek (9,00 hod - 11,00 hod)
Při prvním vstupu do školy musí dítě odevzdat podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem

Hygienická opatření:
- děti přicházejí plynule do školy, netvoří skupiny, nemusí mít roušku, odstupy 2 m
- před školou si nasadí roušku, musí mít 2 roušky s sebou v sáčku, přezouvají se
- ve třídě při zachování odstupu 1,5 m nemusí mít roušky
- při pohybu po škole si roušku nasadí
- na WC chodí děti podle potřeby, netvoří skupiny
- děti, které jdou na oběd, do jídelny doprovodí učitel