Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Od 18.11.2020 dojde k návratu žáků 1. a 2. tříd ke klasické výuce ve škole. 
Pro děti bude fungovat školní družina i školní stravování. 
Výuka se bude konat podle rozvrhu, který bude zveřejněn na Škole on-line v úterý. Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku s výjimkou konzumace stravy.

Podrobné informace MŠMT: 
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Ostatní žáci školy budou i nadále pokračovat v distanční výuce.