Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě nařízení vlády ze dne 26.2.2021 se mimo stávající ročníky ZŠ uzavírá škola i pro 1. a 2. třídy a školní družinu. Prozatím je toto opatření platné do 21.3.2021. Všichni žáci naší školy budou vyučováni distančním způsobem. Aktuální rozvrh distanční výuky bude zveřejněn na Škole on-line ke konci týdne. Distanční výuka je dle zákona povinná. 
Ošetřovné: rodiče mohou čerpat ošetřovné. Pro informace o ošetřovném můžete navštívit stránku: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle  nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.