Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

V pondělí 10. května budou otevřeny třídy 2. stupně v rotační výuce. Třídy se budou střídat následovně: 
lichý týden (od 10.května 2021) prezenční výuka:
1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B  
(pokračují jako dosud) a třídy z 2.stupně: 7.A, 7.B, 9.A a 9.B
sudý týden (od 17.května 2021) prezenční výuka:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A (pokračují jako dosud) a třídy z 2.stupně: 6.A, 6.B, 8.A a 8.B