Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Víme, že ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dppravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. Děti se zde formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují své znalosti a nakonec, v průběhu školního roku, zde mohou získat třeba i průkaz pro malé cyklisty.
V první části poznávají například dopravní značky, učí se základům; v druhé pak již používají komunikace dopravního hřiště a formou hry si nacvičují dopravní provoz. Tím se co nejvíce učí, jak se správně chovat a zajišťovat si tak vlastní bezpečnost na komunikacích. Děti jsou naší budoucností, ale zároveň patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Než se nadějeme, tak vyrostou, začnou pobíhat po ulici a především začínají jezdit na kole, čímž aktivně vstupují do silničního provozu, kde na ně může čekat řada nebezpečí.
Mockrát děkujeme paní Vladimíře Havlíkové, manažerce prevence kriminality z MP Štětí, která nám věnovala odpoledne a připravila si pro nás smysluplný program, který dětem pomohl upevnit nejen teoretickou, ale především praktickou část.
Foto zde
Tereza Navrátilová, školní družina (2.B + 3.B)