Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Naše škola v přírodě začala v pondělí 20.9.2021. V první řadě přišlo testování a odevzdání zdravotních dokumentů zdravotníkovi. Po rozloučení s rodiči jsme se vydali na cestu do Outline centra Jiřičná.
Do cíle jsme dorazili zhruba za 3 hodiny jízdy. Rozdělili jsme si pokoje, vybalili kufry a dostali jsme první oběd. Když jsme dojedli, proběhlo seznámení s pravidly bezpečnosti. Dále následovala procházka po okolí a večer se konala diskotéka.
Úterní dopoledne děvčata strávila na paintballu a chlapci v lanovém centru. Odpoledními aktivitami pro 9.A byl orientační pochod a pro 9.B teambuilding hry. Večer jsme dostali čas na připravení zábavných scének, které jsme pak předváděli, všem se moc povedly.
Další den jsme se probudili do deštivého rána, ale nakonec pršet přestalo, a tak si dívky mohly užít lanové centrum a chlapci paintball. Odpolední aktivity zůstaly stejné pouze se třídy vyměnily. Večer jsme dostali osobní volno.
Ve čtvrtek jsme si sbalili batohy, nasnídali a vydali se na výlet do Klatov, kde jsme se podívali do katakomb a vystoupali na Černou věž. Poté jsme se přesunuli do Kašperských hor. Část se šla podívat do muzea Šumavy, motocyklů a hraček, druhá skupina si dala výšlap na hrad Kašperk. Když jsme přijeli na ubytování, zabalili jsme si a odpočívali na pokojích. Večer jsme měli závěrečnou diskotéku.
V pátek už nás čekala jen cesta domů. Celou školu v přírodě jsme si náramně užili.
žáci 9.tříd
Fotky zde