Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Žáci 6. tříd z naší školy (ZŠ Školní, Štětí) se v rámci výtvarné výchovy věnovali výrobě mandal z přírodnin. Podzimní období nabízí velkou škálu nejrůznějších přírodnin a hlavně jejich různobarevnost je úžasná a dech beroucí. K výrobě jednoduchých mandal použili listy, šišky, kaštany, bukvice, kameny, květy, klacky, suché listí, mech, ulity, peříčka, kukuřici a další přírodniny, které nám příroda kolem nás nabízí. Žáci pracovali ve skupinách po 4-5 a tak utužovali vzájemnou spolupráci s třídním kolektivem i mimo něj. Vyrobte si vlastní mandalu z přírodnin a nezapomeňte ji umístit na vhodné místo, kde udělá radost nejen Vám, ale i kolemjdoucím. Cílem této hodiny bylo kromě rozvoje estetického cítění i utužování vzájemných vztahů v kolektivu a rozvoj představivosti každého žáka. Hledejte vyrobené mandaly ve Štětí a okolí a přiřaďte k nim názvy: Ptačí hnízdo, Kaštanový kruh, Srdce na dlani, Mafie, Ohnivé květiny a Srdce ve tvaru přátelství nebo Přírodní zázrak.
Foto zde
Mgr. Ivana Běloubková