Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Mezinárodní den zvířat je svátkem zvířat, který se slaví 4. října, a to na počest Sv. Františka z Assisi, který tento den r. 1226 zemřel. Sv. František z Assisi  byl mnich františkánského řádu, který zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata.
A jak jsme tento svátek oslavili my? V průběhu října jsme uspořádali sbírku pro kočičky z hošteckého útulku, kam jsme si jedno odpoledne udělali výlet, chodili pravidelně na sběr kaštanů pro pana myslivce a zvířátka z lesa, naučili se Honzo, vstávej!, navštívili štětské kačeny, připravili si zvířátkový běh u Labe, seznámili se se zvířecí encyklopedií a 3D knížkami, nacvičili si nové písničky pánů Svěráka a Uhlíře, při výtvarných činnostech vyráběli zvířátka  z papíru, z podzimních listů,  .....
Děkuji všem za spolupráci!
Tereza Navrátilová, školní družina (2.B a 3.B)