Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci, opakujícím se karanténám tříd a velkému počtu nepřítomných žáků prodlužujeme vánoční prázdniny vyhlášením volných dnů ředitele školy od pondělí 20. prosince do středy 22. prosince 2021.
Za všechny zaměstnance a vedení školy přeji krásný čas adventní, pohodu, klid a hlavně pevné zdraví v roce 2022.
Mgr. Dana Šimralová