Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,
v pondělí se děti vrátí do školy a první, co je čeká, je testování. Nařízením vlády došlo k některým změnám. Posílám vám tedy základní informace.
V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni. Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Pokud bude zjištěna pozitivita u žáka při pondělním testování, žák odchází domů a podrobí se PCR testování. Zbytek třídy normálně pokračuje ve výuce. Pokud je pozitivita žáka zjištěna při čtvrtečním testování, odchází domů také pouze tento žák, zbytek třídy pokračuje ve výuce, ale žáci budou muset mít po celou dobu výuky ochranné prostředky dýchacích cest, budou izolováni od ostatních tříd a budou testováni i v následujících dnech (organizace testování v těchto dnech bude stejná jako v minulém období). V případě, že PCR test nepotvrdí výsledky AG testu pozitivního žáka, tento žák se vrací do školy a zbytek třídy se přechází k normálnímu režimu výuky. Pokud u tohoto žáka bude PCR test pozitivní, o dalším postupu (karanténě) bude rozhodovat KHS.
Vzhledem k tomu, že při zachycení pozitivního žáka při čtvrtečním testování bude tedy muset být testována třída i v následujících dnech – dokud nám nebudou známy výsledky PCR testu tohoto žáka – a protože někteří žáci se testují vlastními testy, příp. se u dětí 1. - 3. třídy testování v tělocvičně účastníte i vy, prosím vás, abyste pravidelně sledovali zprávy ve Škole Online. V případě dotazů mě kontaktujte.
Přeji vám hodně úspěchů a zdraví v novém roce a děkuji za vaše pochopení a spolupráci.
Mgr. Alexandr Petrišče - ředitel školy