Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Náš  lyžařský výcvik začal v sobotu 15.1. u školy, kde jsme odevzdali zdravotní dokumenty a doklady o seřízení lyží či snowboardů. Po rozloučení s rodiči jsme nastoupili do autobusu, který nás zavezl do penzionu Červená Karkulka ve Smržovce. Byly nám přiděleny pokoje a následoval čas oběda a první lyžovačka. Instruktoři nás rozdělili do skupin dle našich schopností a dovedností. Večer se konala zahajovací a pounávací diskotéka.
Druhý den v 7:30byl budíček ostatně jako každý jiný den. Na svah se chodilo v devět hodin a po obědě ve dvě. Poté, co jsme skončili na svahu, dostali jsme prostor na vytvoření zábavných scének, které jsme prezentovali následující večer. V pondělí proběhlo lyžování podle plánu a pak jsme předvedli naši originalitu a kreativitu v zábavných scénkách. Jelikož se říká, že třetí den bývá kritický, dostali jsme dopolední a večerní volno.
Další den jsme se opět zúčastnili lyžování, a protože jsme měli pár lehkých poranění, dostali jsme znovu volno na odpočinek a zabavili jsme se sami.
Čtvrtek proběhl jako vždy, ale kdo chtěl, mohl jít na večerní lyžování, které bylo opravdu skvělé. Později se hrály společenské hry. Poslední den lyžování jsme odjeli závod ve slalomu, který byl později vyhodnocen a stejně tak byly hodnoceny i scénky a bodovány pokoje. Kromě vyhodnocování byla uspořádána závěrečná diskotéka a všichni se rozloučili s deváťačkami. V sobotu jsme naložili věci do autobusu a vyrazili domů za rodiči.
Celý týden jsme si to náramně užívali a mrzelo nás, že už je konec.
Ing. Ladislav Novák
Foto zde