Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Žáci naší školy se zúčastnili projektu Centra Amelie s názvem "Tulipánový měsíc". Amelie pomáhá lidem žít život s rakovinou a nabízí psychosociální pomoc formou individuálního a rodinného poradenství a skupinových aktivit s cílem snížit negativní dopady onkologického onemocnění na nemocného a jeho blízké. Projekt Tulipánový měsíc realizuje Amelie každý rok v březnu již od roku 2013. Cílem tohoto projektu je právě na jaře přinést naději všem nemocným, ale i těm kteří se s onkologickým onemocněním setkávají. Tulipány se snaží Amelie zviditelnit problematiku psychosociální pomoci onkologicky nemocným a nabízí konkrétní možnosti podpory a pomoci. Žáci naší školy se do projektu zapojili tak, že vyrobili tulipány z překližky, ze dřeva, z papíru barevného i krepového, nakreslili, namalovali, vyšívali, tvořili origami a tyto tulipány následně odeslali do Centra Amelie, aby tak zpříjemnili pobyt v nemocnicích dětem trpícím onkologickým onemocněním. Každý návštěvník si tak může vyrobené tulipány prohlédnout a potěšit se tak nad výrobky šikovných a nápaditých dětí z naší školy.
Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili.
Mgr. Ivana Běloubková
Foto zde