Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

POZOR
od 1. 6. 2022
změna
PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
vstup pouze pro organizované skupiny jen po předchozí rezervaci.
Školní hřiště je nutné rezervovat minimálně den předem na níže uvedeném kontaktu.
Rezervace:
  
p. Zdeněk Třešňák , tel. 720 576 102
(nový provozní řád je vyvěšen u vstupu na hřiště)